VALS PETROL TAŞ.GID.TEKS.TURZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Aydınlatma Metni

Amaç ve Tanımlar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Bu aydınlatma metni, kanununun 10. maddesi ile, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla VALS PETROL TAŞ.GID.TEKS.TURZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenir

VALS PETROL TAŞ.GID.TEKS.TURZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ., kişisel verilerinizi aşağıdaki belirtilen amaçlarla toplar ve işler.

Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER Yukarıda belirttiğimiz amaçlarla, ilgili kişilerin VALS PETROL TAŞ.GID.TEKS.TURZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ile paylaştığı kişisel veriler VALS PETROL TAŞ.GID.TEKS.TURZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. bağlı şirketlerine, çözüm ortaklarına, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır. Tarafınızca sağlanan kişisel veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü ya da elektronik olarak toplanmakta, fiziksel ortamda veya karma olarak her iki şekilde de saklanabilmektedir. Saklandıkları ortama yetkisiz erişimin engellenmesi, kaybolmaması, çalınmaması ve zarar görmemesi için gerekli olan teknik ve idari tedbirler VALS PETROL TAŞ.GID.TEKS.TURZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ., tarafından alınmaktadır.

Kişisel verileriniz yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde silinme veya anonim hale getirilerek şirketimiz veri tabanından çıkartılacaktır. Yasal saklama süresi belirtilmemiş olan verileriniz işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır ve işlenir.

Diğer Bilgiler

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kişisel verileri VALS PETROL TAŞ.GID.TEKS.TURZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından toplanan veya işlenen gerçek kişiler Kişisel Verileri Korum Kanunu uyarınca veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir.

KVKK’nın 11. maddesi gereğince şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı kurumları bilme, eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme haklarına sahipsiniz. Yine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.maddesinde tarif edilen şartlara uygun olarak kişisel verilerinizin anonimleştirilmesini, silinmesini, yok edilmesini talep edebilirsiniz.

İlgili kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan sebeplerle yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla bu aydınlatma metninin de belirtilen iletişim bilgileri doğrultusunda VALS PETROL TAŞ.GID.TEKS.TURZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.’ ne başvuru hakkına sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres     :Yeni Mah. İ.İnönü Blv. N-66 Prestij Plaza No:14\28 Akdeniz/MERSİN
Eposta   :info@valspetrol.com